- อัตราค่าห้องพักแบบมาตราฐาน ( Standard room ) ราคา 650 บาท/คืน

  - กรณีผู้เข้าพักเป็นข้าราชการ พนักงงานของรัฐพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือนักศึกษาในมหาลัยราชภัฏสงขลา แบบมาตราฐาน( Standard room ) ราคา 600 บาท/คืน

  - กรณีผู้เข้าพักเกินกว่า 2 คน/ห้อง จัดเก็บค่าบริการในส่วนบุคคลที่เข้าพักเกิน ในอัตราคนละ 150 บาท/คืน

  - กรณีผู้เข้าพักเป็นกลุ่มคณะ ตั้งแต่ 10 ห้อง ขึ้นไป ราคาห้องละ 500 บาท/คืน

 

 

 

  - ไม่เกิน 4 ชั่วโมง/วัน ห้องละ 1,500 บาท

  - เกิน 4 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 10 ชั่วโมง/วัน ห้องละ 2,500 บาท

  - กรณีที่มีการใช้บริการห้องพัก ตั้งแต่ 20 ห้องขึ้นไป ให้ใช้ห้องประชุมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

 

 

  - เครื่องปรับอากาศ

  - โทรทัศน์จอแอลซีดี

  - ตู้เย็น

  - เครื่องทำน้ำอุ่น

  - อินเตอร์เน็ต

  - ฟรีไวไฟ