อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารสัญญาซื้อขายและสัญญาจ้างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา22 เม.ย. 59 ดูรายละเอียดภาพกิจกรรม


ทำบุญเลี้ยงพระประจำปี สงขลาพาเลซ09 ม.ค. 59 ดูรายละเอียดภาพกิจกรรม


อบรมเชิงปฏิการมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวชุมชน รุ่นที 5 จังหวัดยะลา 08 ก.พ.59 ดูรายละเอียดภาพกิจกรรม