***อัตราค่าห้องพัก***

 
 

- บุคคลทั่วไป ราคา650บาท/คืน - ข้าราชการ,รัฐวิสาหกิจ,นศ.มรภ.สงขลา ราคา 600บาท/คืน - กลุ่มคณะใช้10ห้องขึ้นไป ราคา500บาท/คืน โทรศัพท์ 074-260292 ตลอด24ชั่วโมง