ที่ตั้งศูนย์ฝึกฯ

 
 

ศูนย์ฝึกฯ "สงขลาพาเลซ" ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีระบบดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง มั่นใจในความปลอดภัย